Commissie’s

Activiteiten commissariaat

Het activiteitencommissariaat is een samenvoeging van zomer- en winteractiviteitencommissie (WAC en ZAC) die nog kortgeleden waren omgedoopt in zeil- en weetactiviteiten. Met het samenvoegen wordt beoogd om meer verband tussen de verschillende PZV-activiteiten gericht op zeilen en weten en op zomer en winter te realiseren.
Activiteiten worden gecoördineerd vanuit het activiteitencommissariaat. Dit is een samenwerkingsverband van organisatoren van activiteiten (de projectleiders) en de activiteitencommissaris. Het activiteitencommissariaat is niet een echte commissie met vaste leden. De organisatoren van activiteiten (projectleiders) en de activiteitencommissaris staan in nauw contact zodat te allen tijde ondersteuning vanuit het bestuur gewaarborgd is.

In de winter staan de zeilactiviteiten voor de meesten van ons op een laag pitje. Activiteiten zijn wat meer binnenshuis en daardoor wat meer op horen, zien en weten gericht middels lezingen en cursussen. Dit kunnen echter ook activiteiten zijn waarbij we erop uittrekken voor een excursie, wandeling of een “get wet training” in alle gevallen met een duidelijke relatie met het zeezeilen. Onze weetactiviteiten vinden regelmatig plaats in ons aller Trafalgar Pub in Eindhoven.

In de zomer grijpen we elke gelegenheid aan om te gaan zeilen en dan het liefst op zee. PZV organiseert weekendtochten waaronder een inslingertocht aan het begin van het seizoen en een wedstrijd aan het eind van het seizoen en ook de jaarlijkse oversteek naar Engeland onder de naam ‘Ramsgatetocht’. De activiteiten vinden verspreid over uitgangspunten in noord en zuid plaats om de aanvaartijd eerlijk te verdelen over onze leden. Tijdens de zomer worden ook kennisbevorderende activiteiten georganiseerd zoals een triminstructie of zeilen zonder elektronische hulpmiddelen.
Het uitgangspunt is dat leden voor leden activiteiten organiseren die kennis- en ervaringverhogend zijn. Daarnaast zijn gezelligheid en kameraadschap onlosmakelijk verbonden met PZV.

Ramsgate commissie

De Ramsgate-commissie organiseert de jaarlijkse Ramsgatetocht en bestaat uit:

Jacqueline Flink (voorzitter)
Chiel de Jong
Jacqueline Peters
Pitojo van der Post
Richard Fransen
Stijn Engelen

Communicatie commissie

De Communicatie Commissie (ComCom) is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie van de vereniging.

De interne communicatie bestaat vooral uit het verenigingsblad Zeezeilen, een full colour magazine dat in principe 4 keer per jaar verschijnt. In het blad worden aankondigingen en verslagen van activiteiten gepubliceerd. Verder zijn er reisverslagen, artikelen over technische onderwerpen, verenigingsnieuws, enzovoort. Alle stukjes worden door leden geschreven, door de redactie geredigeerd en uiteindelijk wordt er in eigen beheer voor de vormgeving gezorgd. Enkel de druk en de verzending wordt uitbesteed.

De Zeezeilenredactie vormt het ene luik van de Communicatie Commissie. Het andere luik wordt gevormd door de websitecommissie.

De websitecommissie is het team van webmasters en webredacteurs dat instaat voor het beheer en het onderhoud van de verenigingswebsite. De webmasters beheren de technische aspecten van de website. De webredacteurs zorgen voor de inhoud van de site. Ze krijgen de teksten aangeleverd, en plaatsen ze op de website.
De verenigingswebsite is een belangrijk intern communicatiemiddel met een afgescheiden gedeelte voor de leden. Leden kunnen de activiteiten van PZV raadplegen, en zich via de website inschrijven. Erg belangrijk daarbij is de koppeling van de informatieve website met de leden-, boten- en activiteitenadministratie.
Ook in de externe communicatie speelt de website een belangrijke rol. Het blijkt immers dat nieuwe leden de weg naar onze vereniging meestal vinden via de website.

De Communicatie Commissie bestaat op dit ogenblik uit:

Maarten Schouten

voorzitter

Theo Bouwman

hoofdredacteur Zeezeilen

Carla Peeters

redacteur Zeezeilen

Peter Plantinga

redacteur Zeezeilen

Joep Vermeulen

redacteur en vormgever Zeezeilen

Nynke van de Kamp

vormgever Zeezeilen

Gerrit van Mourik

webmaster

Martijn van Dijk

webmaster

Hermine van der Horst

webredacteur

Bauke Sijtsma

webredacteur