Inslingeren!

Is het vaarseizoen al weer begonnen?  Met die aanhoudende koude denk je ‘even niet, brrrr’.
Op het water, in de havens en loodsen zijn nog maar weinig activiteiten te bespeuren en toch is het nog maar enkele weken alvorens de Ramsgatevloot vertrekt naar Londen of dat je van het eerstvolgende lange weekendwilt genieten op het water.
Dat betekent: van de kachel vandaan en de komende weken flink aan de gang om de boot tijdig in het water te krijgen of zeilklaar te hebben én zeker nog een of meerdere  keren het ruime sop te kunnen kiezen om te testen of alles werkt en/of kennis te maken met je bemanning voor de Ramsgatetocht.

Dit jaar is er voor gekozen om niet een gezamenlijke inslingertocht te organiseren, maar dat iedere boot zijn eigen dag of weekend kiest en vanuit zijn/haar haven het zeegat kiest en hiervan vervolgens verslag doet.
Het heeft zowaar een wedstrijdelement. Degene die de meeste (zee)mijlen maakt in de periode van 4 april tot en met 4 mei 2013 kan een leuke prijs winnen, maar we hebben nog meer prijscategoriën.
Leuk hé, bovenal gaat het erom dat je meedoet, lees daarom even verder.

Wat is de bedoeling?
Het belangrijkste doel van het inslingeren is om met een of meerdere flinke tochten je boot te testen/controleren en/of  kennis te maken met een of enkele van je Ramsgatebemannning of voor jezelf om weer het gevoel te krijgen, waarbij het de voorkeur heeft om buitengaats te gaan.
De Zuidelijke vloot kiest ervoor om vanuit de thuishaven naar buiten (Noordzeekust) te gaan via Haringvliet, Oosterschelde of Westerschelde en de Noordelijke vloot gaat naar buiten (Waddenzee of Noordzeekust) via het IJsselmeer. Het is de bedoeling tenminste één boei op zee te ronden.

Het wedstrijdelement betreft met name het aantal zeemijlen en het aantal geronde boeien, maar ook de mijlen op het binnenwater tellen mee.
Je kunt meedoen met opgave van één tocht of met meerdere tochten.
Maar bovenal is de bedoeling van deze activiteit om je boot en/of de bemanning in te slingeren en te testen (zie: PZV-document Tochtvoorbereiding).
Dus kom je niet toe aan het buitengaats gaan, ook prima, als er maar een flinke (dag)tocht is gemaakt.

Spelregels/puntentelling
Je krijgt een deelnameformulier dat je volledig dient in te vullen en te mailen of sturen aan Anet van den Berk (per post vóór 1 mei en per email vóór 5 mei 2013). Kijk voor postadres en emailadres op het deelnameformulier.
Wil je met meerdere tochten meedoen, dan steeds een nieuw deelnameformulier gebruiken.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en de gemaakte tocht(en) zal/zullen prijscategoriën gemaakt worden. We willen daarmee bewerkstelligen dat het voor iedere boot leuk en een uitdaging is om mee te doen.

De puntentelling is als volgt:

Omschrijving Punten Bijzonderheden
afgelegde mijlen binnenwater 0,5 per mijl tellen alleen mee bij een tocht van tenminste 20 mijl
afgelegde zeemijlen    2 per mijl  
geronde (zee)boeien  25 per boei de boeien dienen tenminste op een afstand van 5 mijl te zijn gelegen om mee te kunnen laten tellen.
Nota bene: het mogen dus meerdere tochten zijn, doch als het een tocht is alleen op het binnenwater telt die tocht alleen mee als tenminste 20 mijl is gevaren.

Bijvoorbeeld: als een tocht wordt gemaakt buitengaats, maar de mijlen om buitengaats te geraken via het binnenwater zijn minder dan 20 mijl, dan geldt de tocht wel mee voor de puntentelling.
Als het dus gaat om alleen een tocht op binnenwater, moet in die tocht tenminste 20 mijl gevaren zijn, om met de puntentelling mee te laten doen.

Uiteraard staat of valt het slagen van deze activiteit bij jullie deelname, maar des te meer ook bij het naar alle eerlijkheid invullen van het deelnameformulier.
We hopen als zomeractiviteitencommissie dat we met deze actitviteit een leerzame  activiteit in gang hebben gezet en hopen op een grote deelname.

Heb je nog vragen of mededelingen, neem dan contact op met Anet van den Berk (projectleider).

Succes, en leuk als je meedoet!